KONTAKT

KARA Trutnov, a.s.

organizačná zložka podniku zahraničnej osoby (OZPZO)

Račianska 62/A, 831 02  Bratislava

Telefón: +421 244 372 823