POPREDAJNÝ SERVIS

Zakúpením modelu v našej značkovej predajni KARA naša starosť o Váš model nekončí.

Pokiaľ Vášmu modelu KARA dôjde k nejakej ujme, alebo poškodeniu, sme pripravení tento problém vyriešiť.

Model prineste do niektorej našej značkovej predaje KARA a v našej špecializovanej servisnej dielni Vám Váš model maximálne za režijnú cenu opravíme a to bez ohľadu na záručnú dobu.

Ale máme dve podmienky:
1. Ide o model zakúpený v našej značkovej predajni KARA Trutnov.
2. Bude k dispozícii odpovedajúci materiál ( z každej kolekcie zostáva v našej servisnej dielni príslušné množstvo materiálu a „ náhradných dielov „ len pre určité obdobie ) a oprava bude technologicky možná.